slide 1

VZW GAMBIA

slide 2

VZW GAMBIA

slide 3

VZW GAMBIA

Ons project

Gambia behoort tot de 15 armste landen ter wereld. 70% Leeft onder de armoedegrens. In het binnenland geen nutsvoorzieningen en zeer beperkte gezondheidszorg. 40% Kindersterfte onder 3 jaar. Malaria is een van de hoofdoorzaken. Het dorp Bulock, waar onze kleuterschool zich bevindt, ligt 70 km landinwaarts. De werkloosheid in deze regio is bijzonder hoog aangezien er geen industrie is, noch toeristische activiteiten. Hier leeft men volledig van eigen kleinschalige landbouw en veeteelt.

Men probeert zijn gekweekte producten te verkopen op lokale marktjes. Bovendien heeft het merendeel van de jongeren geen bekwaamheidsattest voor een of ander beroep.
Velen hebben geen mogelijkheid tot onderwijs gezien het hoge schoolgeld, waardoor er zelfs veel analfabetisme is.

Voor de kleuterschool bedraagt Het schoolgeld al gauw 1500 dalasi (40 €) per jaar. Aan de kust (de toeristensector) ligt het gemiddelde inkomen voor een arbeider rond 1200 dalasi.
We zien spijtig genoeg geen loonsverhogingen alhoewel de prijzen van voedingsmiddelen, medicatie en benzine met zeker 20 percent zijn gestegen de laatste jaren.
Wij vragen 2 dalasi per dag per kleuter schoolgeld. Dit is voor de meeste ouders zelfs niet haalbaar.
Er is geen ondersteuning van de regering voor kleuteronderwijs. Daarom hebben wij ons project in deze sector gekozen.
Wij betalen:

  • alle werkingskosten voor onze kleuterschool,
  • het loon van 6 leerkrachten,
  • 1 watchman
  • 6 kookmoekes
  • voor 300 kleuters een warme maaltijd per dag

We hebben tot onze verbazing vastgesteld, dat deze maaltijd dikwijls de enige maaltijd is voor veel kinderen.
Al deze uitgaven nemen bijna ons volledige budget in beslag (7000 € per jaar). 
Vandaar dat we uw steun vragen voor het realiseren van ons project.