slide 1

VZW GAMBIA

slide 2

VZW GAMBIA

slide 3

VZW GAMBIA

Schoolproject

Onze kleuterschool in Gambia rekent op ons om het nieuwe schooljaar succesvol door te komen. Met uw hulp slagen we erin om een 300-tal kleuters naar school te laten gaan en bovendien iedere dag een warme maaltijd te geven.

Gezien de extreme armoede in die regio is deze maaltijd voor veel kinderen levensnoodzakelijk. Wij betalen ook het loon van 6 leerkrachten en 6 kookmoekes. 

In zoverre het budget ons toelaat zorgen we ook voor de nodige renovaties en schoolmateriaal. Het kost ons jaarlijks ongeveer 7000 € om onze school draaiende te houden. Hiervoor organiseren we verschillende activiteiten en doen we beroep op persoonlijke sponsoring van 50 € per schooljaar. 

We gaan ieder jaar zelf ter plaatse om alles op te volgen en de nodige inkopen te doen.